Real Chamartín

Rubén Extremadura (C) - Ala
Amado Alonso 'Amiau' - Pivot
Carlos 'O Gato' Prieto - Porteiro
Antonio Fernández - Ala
David Táboas 'Tajáboas' - Ala
Alberto 'Técnicas' Lorenzo - Ala
anton
Antón Gamallo - Peche